Hôm nay: Ngày 23 tháng 5 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản
STTSốTên thủ tụcCấp thực hiệnTải file
1 1055/QĐ-BHXH Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Cấp tỉnh
2 1133/QĐ-BHXH 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Cấp tỉnh, cấp huyện
3 1300/QĐ-BHXH Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Cấp tỉnh, cấp huyện
4 929/QĐ-BHXH Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Cấp tỉnh