Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản
STTSốTên thủ tụcCấp thực hiệnTải file
1 1133/QĐ-BHXH 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Cấp tỉnh, cấp huyện
2 1300/QĐ-BHXH Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Cấp tỉnh, cấp huyện
3 777/QĐ-BHXH Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam Cấp tỉnh, cấp huyện
4 929/QĐ-BHXH Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Cấp tỉnh, cấp huyện