Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
STTSốTên thủ tụcCấp thực hiệnTải file
1 QLT01 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Cấp tỉnh, cấp huyện
2 QLT02 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Cấp tỉnh, cấp huyện
3 QLT03 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Cấp tỉnh, cấp huyện
4 QLT04 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Cấp tỉnh, cấp huyện
5 QLT05 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Cấp huyện
6 QLT06 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Cấp tỉnh, cấp huyện
7 QLT07 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Cấp tỉnh, cấp huyện