Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
STTSốTên thủ tụcCấp thực hiệnTải file
1 QLT01 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp tỉnh, cấp huyện
2 QLT02 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Cấp huyện
3 QLT03 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Cấp tỉnh, cấp huyện
4 QLT04 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời giand dóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Cấp tỉnh, cấp huyện