Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Liên hệ
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 300 đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại : 02073.821264 – fax: 02073.823813
Website: http://bhxhtuyenquang.gov.vn
E-mail : bhxhtq@gmail.com; vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn

STT

Đơn vị

Số điện thoại

Số máy lẻ

Email

1

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

02073 823 661

361

cdbhxh@tuyenquang.vss.gov.vn

2

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

02073 824 633

301

gdbhyt@tuyenquang.vss.gov.vn

3

PHÒNG QUẢN LÝ THU

02073 823 660

421

qlt@tuyenquang.vss.gov.vn

4

PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

02073 828 179

460

kttn@tuyenquang.vss.gov.vn

5

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

02073 825 349

401

cst@tuyenquang.vss.gov.vn

6

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

0207 3828 269

390

tccb@tuyenquang.vss.gov.vn

7

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

02073 824 226

201

khtc@tuyenquang.vss.gov.vn

8

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

02073 826 040

101

ttkt@tuyenquang.vss.gov.vn

9

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

02073 824 871

344

cntt@tuyenquang.vss.gov.vn

10

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

02073 817 936

221

tthc@tuyenquang.vss.gov.vn

11

VĂN PHÒNG

02073 825 942

251

vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn

12

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

02073 821 371

 

tuyenquang@tuyenquang.vss.gov.vn

13

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN SƠN

02073 872 442

 

yenson@tuyenquang.vss.gov.vn

14

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SƠN DƯƠNG

02073 835 406

 

sonduong@tuyenquang.vss.gov.vn

15

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN

02073 843 144

 

hamyen@tuyenquang.vss.gov.vn

16

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHIÊM HÓA

02073 851 264

 

chiemhoa@tuyenquang.vss.gov.vn

17

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NA HANG

02073 864 197

 

nahang@tuyenquang.vss.gov.vn

18

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH

02073 868 555

 

lambinh@tuyenquang.vss.gov.vn