Hôm nay: Ngày 21 tháng 10 năm 2017
Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu trong công việc, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.
Liên hệ
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 300 đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại : 0273.821264 – fax: 0273.823813
Website: http://bhxhtuyenquang.gov.vn
E-mail : bhxhtq@gmail.com; vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn

STT

Đơn vị

Số điện thoại

Số máy lẻ

Email

1

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

0273 823 661

361

cdbhxh@tuyenquang.vss.gov.vn

2

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

0273 824 633

301

gdbhyt@tuyenquang.vss.gov.vn

3

PHÒNG QUẢN LÝ THU

0273 823 660

421

qlt@tuyenquang.vss.gov.vn

4

PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

0273 828 179

460

kttn@tuyenquang.vss.gov.vn

5

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

0273 825 349

401

cst@tuyenquang.vss.gov.vn

6

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

027 3828 269

390

tccb@tuyenquang.vss.gov.vn

7

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0273 824 226

201

khtc@tuyenquang.vss.gov.vn

8

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

0279 826 040

101

ttkt@tuyenquang.vss.gov.vn

9

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

0273 824 871

344

cntt@tuyenquang.vss.gov.vn

10

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

0273 817 936

221

tthc@tuyenquang.vss.gov.vn

11

VĂN PHÒNG

0273 825 942

251

vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn

12

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

0273 821 371

 

tuyenquang@tuyenquang.vss.gov.vn

13

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN SƠN

0273 872 442

 

yenson@tuyenquang.vss.gov.vn

14

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SƠN DƯƠNG

0273 835 406

 

sonduong@tuyenquang.vss.gov.vn

15

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN

0273 843 144

 

hamyen@tuyenquang.vss.gov.vn

16

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHIÊM HÓA

0273 851 264

 

chiemhoa@tuyenquang.vss.gov.vn

17

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NA HANG

0273 864 197

 

nahang@tuyenquang.vss.gov.vn

18

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH

0273 868 555

 

lambinh@tuyenquang.vss.gov.vn